Главная   А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  Документы
Реклама:

№ 291

Письмо В. Петровича Л. Г. Кирико с просьбой о выдаче паспортов «хорватам» для проезда из Валахии в Сербию

24 марта 1813 г.

С величајшим високопочитанием узимам себи дерзовеније Вас љубезно поздравити, при том Вам јављати како сам разумеју да яма ту Хорвата (Церногорци) 1 који би ради амо к нама доћи, но будучи да не могу без Вашего пасоша да прођу, зато ја се усуђуем Вас покорнејше молити да бисте Ви таковим Хорватима који би год хотели амо к нама доћи, пасош (на који год. начин Ви знате) дали да могу само овди до мене доћи ербо су нама сад такови људи весма потребни и нуждни на граници. А ја ћу њима поштено плаћати.

А ново одавде (које мислим да сте и Ви чули) имам Вам јавити да се Турци између себе око Видина бију, и већ је царска војска ушла у ва рош видинску, а Мулла-паша затворио се у град. Но ми смо цело разумели да они како између себе сврше или се помире, онда иће сви на нас. А овди от наше границе до Видина нема нише него четири часа. Из того ја се цело надам да ћете Ви мени ту милост учинити и те Хорвате отпустити за које повторитељно покорнејше молећи и Вашеј милостивој благонаклоности препоручујући се, с величајшим високопочитанием, јесм и прочее.

АВПР, ГА 1-9, 1801 г., д. 5, ч. 1, л. 242. Копия.


Комментарии

1 Велько Петрович, по-видимому, просит паспорта для членов военного отряда, именуемых «хорватами». Такого рода наемные войска находились на службе господарей дунайских княжеств. «Хорватский отряд» действовал в составе русской армии во время русско-турецкой войны 1806—1812 гг. Его возглавлял «сербский булгар Вучич» (Николай Вучич). В отряд входили болгары, валахи, сербы, хорваты, черногорцы. После заключения Бухарестского мира отряд перешел в пределы России (см.: Конобеев В. Д. Русско-болгарские отношения в 1806—1812 гг. В кн.: Из истории русско-болгарских отношений. М.: Изд-во АН СССР, 1958, с. 220, 225).