Главная   А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  Документы
Реклама:

№ 16

Письмо сербских военачальников к пивскому архимандриту Арсению и всем герцеговинцам с призывом присоединиться к борьбе сербского народа против турок

27 августа 1804 г. Под Белградом в таборе сербском

Пречестнеjшему господину архимандриту Хачи-Арсенjу пивскому и всем духовним чинам, а особливо благородним господам оберкнезовом, кнезовом, воjеводам, cepдарjам и вcej браhи херцеговцам льубезноjе и милoje поздравлениjе.

Ниjе потреба, льубезноjе брадо мoja, да ви ja пространо пишем како се ми с Турци биjемо, jep je то данас свему свету познато и чувено. И зашто се ми биjемо, то нико не може веровати ни знати него они льуди kojи под тешкиjем игом и japмом турскиjем живе, како и ви сви, льубазна мoja браhо, Сербльи. Ми смо видели последньи конац илити кpaj биjеднога нашега живльеньа, кoje било дошло; или сви да погинемо или да поштено живимо. И то je нас нагнало да подигнемо сви оружиjе наше противу нашиjex мучительа и да се от зла бранимо, и хвала господу богу, све градове и касабе и од Мораве до Дрине ocвojисмo, осим Биограда. И ньега би освоjили, али додже Бечир-паша тер ухвати веру меджу нама и биогра джанима; и сад се договарамо, како и на чем hемо остати и у чим hе рукама Биоград остати; зашто ми смо сви у име божиjе намислили и здоговарали се да нам више Турци-jарамази не суде, него ми сами да се судимо и да цару нашему будемо верни, и отсеком да му даjемо на годину колико je право и како он заповеда.

Зато, льубезна брадо мoja, ево ви сада вриjеме и cлyчaj да се и ви ослободите и с нами соjедините. Heмоjтe поштедити, ка[о] и ми последньу каплу керви пролити за веру христиjанску, за свете церкве и монастире и за слободу Отечества свojeгo, сложите се сви зajeднo. А ето ви чоjек коjи hе ви научити; а има и други чоиjак такви у Босни кoja je сва готово подигнута да се соjедини с нами, само чека на вас; зато, льубезна браhо, не упустите из вашиjех руках среhно вриjеме и случаj, но сви jeдно и заjедно помолити се вишьнему богу створительу помоштнику христиjанскому и удрите ви о[т] те стране, а ми hемо от ове с неустрашимим духом и с помоhиjу бoжиjejy. Приjе he месец дана састаhе нам се вojскe у Саpajeвo. Heизчитajeми и безмернаjа сокровишта кoje су Турци от нас и нашиjех стapиjex пограбили, ми кад почнемо сами за своje отечество за частни крест воjeвaти, сваки цар христиjански xohe нам помоh дати, зашто ми ништа тудже неhемо тицати собствено наше от старинах кoje je свему свиjету познато да je роджено наше, хоhемо возвратити. То je поштено пред свиjем светом и, по законам божиjам и царскиjем, нико нам неhе бранити, него joш сваку помоh дати. Зато, льубльена браhо мoja, cojeдините ваше оружиjе с нашиjем и гоните льутога мучительа нашего, пак hемо бити слободни ка и браhа наша, церногорци, кojи се данас находе[44] под покровителство великога императора росискога, благочестивога цара Александра Павловича, да живит на многаjа льета. За друге ствари чуhете и разумети от свога чоjка кojи ви ово писмо преда. Ми сви желимо вами што и сами себи, и да сте здраво.

Писато под Биоградом у табору сербскоме 27 августа 1804 г.

Вами доброжельател первиjе воjеначалници:

Кара Джopджиje Петровиh

Jaков Стефанов

Васа Велимиров Чарапиh

Jaнко Катиh

Сима Джорджев

Живко Дабиh

Никола Гербиh

Бранко Николиh

Капетан Идадиh Петровиh

у име целе Сербиjе

[Печать] Jаков Стефановиh, секретар народни, верно преписах из копиjе и печатом народниjем печатих

ABПP, ф. ГА 1-13, 1804 г., д. 6, л. 3—4 об. Копия, заверенная печатью. Опубл.: Димитpujевиh С. Граджа.. . — Споменик, 1922, LII, с. 95—96; Вукиhевиh М. Kapaджopджeв писма. — Нова искра, Београд, 1904, кнь. VI, с. 272; Димитриjевиh С. Kapaджopджeв устанак... — Братство, Београд, 1931, кнь. XXV, с. 27—29; Прей српски устанак..., кнь. 1, с. 92—93.