342

XV в. — Купчая попа Филиппа у Хомы, Никифора и Якова на землю на Камне и под Ригиною горою

Список 1680 г. в данной Варлаамовской церкви. После текста: А в тои харатеинои данои в середине писма нЪтъ блиско строки. Псковский музей, № 236, сст. 2—3; см. № 341.

А. Я., стр. 136.

Се куписе Филипе попъ у Хомя и у брата его у Микифора и у стрянчицехъ ихъ у Якова землю, очину ихъ на Камне i подъ Ригиною горою i дЪдину ихъ, и у попеня, i дворище, i вода в реке. А куда ходилъ Хома i брате его Микифоря i строичиць ихъ Якове, тута ходити [329] Филипу попу водерень. А на то послухъ Василь попъ Микифорове Левковиць.