276

XV в. — Купчая Григория Степановича у Матвея Харитоновича и у Савы Фатьянова на землю на Павшине горе в Курье

Список XV—XVI вв. ЛОИИ, Двинские акты, № 32.

Се купи Григореи Степановичь у МатфЪя у Харитоновичя и у Савы у Фатьянова землю на Павшини горЪ Григорья Жука, а межа тои земли по Юрьецовъ ручеи, и с притеребы и ловища. А далъ Григореи на тои земли МатфЪю и СавЪ десять пузовъ ржи, а пополнка сЪмяннои ржи пузъ. А купилъ одерень себЪ и своимъ дЪтемъ. А на то послухи: Степанъ Стегачь, Григореи Пугвинъ. А у печати стоялъ Сава и в МатфЪево мЪсто.