274

XV в. — Купчая Григория Степанова у Нестора Фатьянова зятя и у Савы Фатьянова сына Малятина на землю в Курье, на Коневе острове и езище на Боховице

Список XV—XVI вв. ЛОИИ, Двинские акты, № 36.

Се купи Григореи Степанове у Нестера у Фатьянова зятя село в Курьи и у Савы Фатьянова сына у Малятина: горнюю землю, и путики, и ловища, и на КоневЪ островЪ землю орамую и пожни,— чЪмъ володЪлъ Павша и сынъ его Фатьяне, и Фатьяновъ сынъ Сава, и зять его Нестеръ,— и на БоховицЪ езища. И дастъ Григореи Нестеру и СавЪ на тои землЪ тысячю бЪлки, корову пополнъка. А купи Григореи одерень себЪ и своимъ дЪтемъ. А на то послухи: ОндрЪяне Федоровъ, Микита Онисимовъ, Микита Онкудинове. А грамоту писалъ Дмитре ОндрЪеве.