116

Середина XV в.— Купчая Есипа Ивановича у Ильи Осиповича на землю на реке Вишере

Список 1688 г.; перед текстом: Купчая на столпчикЪ ж, а в неи пишетъ. ГИМ, собр. Уварова, № 475, л. 256—256 об.

АЮБ, II, № 149, VII; Куприянов, с. 22.

Се купи Есипъ Iвановичь у Ильи землю у Есипова сына у Данилова внука на ВЪшерЪ землю. И дасть Осифъ на тои земли 30 рублевъ отдерень собЪ и своимъ дЪтемъ. А заводъ тои земли от Сосницы от рЪчки да в вЪть в Сосницкую в ручеи, по ручью вверхъ до верховья ручья, от ручья да в мохъ, изо мху да в Бельгежъ ручеи, а по Бельгежу ручью внизъ, а из Бельгежа ручья в ВЪшеру реку, по ВешерЪ реки вверхъ, а из ВЪшеры реки налево в ручеи от Iванове межи, а по ручью вверхъ, а от ручья через борокъ к чернои грязи, да через путь от чернои грязи, через боръ логомъ дрянь к великому мху, черес великои мохъ да в чернои лЪсъ, из лЪса в Сосницкую вЪть в ручеи, и по ручью внизъ да в Сосницу рЪчьку; а на другои сторонЪ выше реки заводъ земли по Волынь ручеи великои, по Волыню вверхъ, а от верховья Волыня да в чернои лЪсъ дрянь, а от устья Волыня ручья по ВЪшерЪ по реки вверхъ, от ВЪшерЪ реки по ручеи по Боровои направо, а по ручью по Боровому вверхъ от Федоровы межи от верховья Борового ручья направо дрянь во Пшаскую вЪть в ручеи, а по ручью внизъ ко Пшаги. А водцемъ и сЪтми Осифу и дЪтемъ его ловити на ВЪшерЪ и на ВолховцЪ по старинЪ. А та вся земля Осифу и его дЪтемъ одерень. А на то послуси: Козма Ерденевъ, братанъ его Онкифъ, Кюпре Конановъ, сынъ его Онанья, ТимофЪи Филимоновъ, Iванъ серебряникъ.