Главная   А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  Документы
Реклама:

№ 83

Письмо Карагеоргия К. К. Родофиникину о передислокации сербских войск для сосредоточения их у Делиграда и укрепления границ Сербии

№ 267

16 июня 1809 г. Топола

Ваше превозходителство, милостиви государу мoj! Будуhи да сам 10 jyниja пошао из логора, из Пазара, овамо, у Тополу, за кокквислова уредити и чебане спремати, тако ме у путу заста Ваше письмо у Студеници 12 jyниja. И jecaм разумео да сте се из Делиграда вратили у Београд и да сте народ мало ослободили и да хоhете платити за джулета, ако допуште од двора hесарска. На то Вама веcма благодаримо, а за у Делиграду jecaм разумео из писма кума Стевина (Стеван Ефтич) извесно како народ на г. Mилоja (Милое Петрович) жали 1, а не промишльаjy да може бити да je оно и наша погрешка богу, те се оно онако случило. Потому и друго Ваше писмо застало ме синоh 15 jyниja у Тополи из кoje jeсмо разумели извесно уз кojи узрок господин генерал фелмашал ниjе допуштао воjcки Дунаво прелазити, а и предже смо разумели да je велика вода тамо и за водом стоje такоджер и од hесарске стране да се мора своja граница чувати. Потому ja сам и попре то опазио, али све велим да he нам допустити, господин генерал фелтмашар, барем неко число воjске у помоh к Нишу. У тому мишльеньу све [98] смо у име бога унапредак ступали. А сада видим да ваjде ниjе унапредак поступати него сву воjску да повучем мало натраг. Тако сада jecaм писао на све старешине кojи су преко Дрине да се врате натраг на ову страну и позициjу да употребе покраj воде границу да чуваjу. Такоджер и овем кpajy, Ерцеговини, jecaм заповест дао од Пазара да се тргну на планину Голиjу, од Сенице да се тргну на Jaвop планину, од Нове Вароши такоджер на Jaвop, а од Вишеграда на Поникве. А прочи сви низ Дрину да чуваjу и како то све уреде и утврде се у шанце, таки да одвоjе Смедеревску и Крагуjeвaчкy нахиjу да стyпajy час пре Делиграду. Такоджер од Дрине кнез Сима Марковиh и Атанасиjе Чарапиh са ньине две нахиjе сасвим незадржано да поджу друмом Делиграду. По тому и г. Миленко да определи ньегове полак нахиjе да остави де су и били, а полак он да узме са собом и да ступа Делиграду, а прочи границу добро нека чуваjу. То смо тако уредили, не знам je ли за добро, тако да би бог дао да ову силу турску узбиjемо натраг. И jecтe ми весма драго било када сам чуо за мajcтope да иду, кojи умеду джулета правити. То ми je од свега наjнужниjе било, а врло би добро било да могуhе барем неко число воjске к нама у помой Делиграду да додже. А што се код Пазара случило jecмо Ви писали кoje не двоjим до сад да нисте разумели: Турци у самим граду осташе као у тору, а друго све je попальено, али ето сад ньине среhе оhе за сад да остану пошто сву вojcкy натраг повучемо 2. Ниjе могуhе да се изваде без кумбаре. Што смо понели оне кумбаре jecy се авани разбили. Унапредак што буде ново оhемо Ви jавити

С кojим ocтajy с високопочитаниjем и преданостиjу вашего превозходителства слуга

Кара Георгиjе Петровиh, верховни предводитель народа сербскаго

ЦГВИА СССР, ф. ВУА, д. 394, ч. 6, л. 335 и об. Подлинник.


Комментарии

1 Недовольство сербов вызывали действия Милое Петровича во время боев у с. Каменицы (см. комм. 1 к док. № 71).

2 См. док. № 82 и комм. к нему.