Главная   А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  Документы
Реклама:

№ 82

Письмо Карагеоргия К. К. Родофиникину об успешных боевых действиях сербских войск под Нови Пазаром

10 июня 1809 г. Пазар

Ваше превозходителство, милостиви государу мoj! Имамо чест Вас поздравити и Вама jaвити наше поступке и случаев од 28 мaja до 10 jyниja. Прво, како смо пошли из Сенице 31 мaja. У име бога, jесмо на Пазар пошли и 3 jyниja jесмо дошли код Пазара, и Турци не смедоше изиhи у полье да се биjемо, него jecy се утврдили у метеризе и свуда шанце изкопали око вароши. И онде 3 дана помало пушкарасмо се: ми из польа, а они из метериза мамимо и да би изишли у полье пак нектеше него се 6иjy из метериза. А ми 6 jyниja у зору ударимо на jypиш, и даде господин и бог, те ома у варош уиhомо, и туна по чаршиjи и по метеризу млого Турака изгибе. И пеки се засташе Турци по куhама. И онда се доста наши изранише, и погибе за 20 момака. А ми кад видимо да наши из незнаньа гину, а ми почемо палити и све попалимо до града и до реке Рашке кoja преко сред вароши [96] тече. И са оне стране воде има join пол числа куhа што оста не могосмо у наред попалити, зашто Турци и други метериз начинили, и овамо докле смо преузели безброj Турака што je изгинуло и млого погорели по куhама зашто нектедоше да се пpeдajy. A 16 Турака живи jесмо уватили и праhамо и у Чачак 1. Онде поближе, ако би како моглиза какво роблье меньати, и сада опет спремамо се, у име бога, са оне стране воде да ударимо и што се буде случило оhемо Ви jавити унапредак. И весема jесте ми драго било кад сам чуо да сте дошли у Делиград те сте мало народ ослободили и свето-вали и поучили. Али у кратко време jecaм разумео само jедну ноh што сте преноhили па сте се натраг возвратили. Ja на томе Вама захвальуjем и благодарим што сте се потрудили у тому шта hy Ви више препоручивали када сте своjим очима видили шта je воjске у Делиграду, можете према оноликоj сили Typcкoj стати у противу у тому. И Ви се пocтapajтe за ови народ, и незадржано индата да би дошло од Pycиje да би бог дао да неприjателье победимо, а свуда je на нас сва сила турска навалила. Али код наши Hajвeha сила турска, у тому господин и бог нека помогне народу сербскому, и од стране нашега покровителе помоh очекуjемо сваки час. Со тим остаjем с високопосчитаниjем и преданостиjу слуга покорньеjши

Кара Джордже Петровиh, верховни предвод[итель] народа сербског

ЦГВИА СССР, ф. ВУА, д. 394, ч. 6, л. 412 и об. Подлинник.


Комментарии

1 После боев у Сеницы и Суводола Карагеоргий повел свои войска на Нови Пазар— центр важных дорог, связывавших Боснию с Румелией. Нови Пазар защищали печский Нуман-паша и пазарский капетан-паша. Под их командованием находилось 12 тыс. человек и 10 орудий. Однако, проведя быструю и энергичную атаку, Карагеоргий захватил предместье города, принудив турецкий гарнизон отступить в крепость. Одновременно с этим сербские войска начали подготовку к штурму самой крепости. Но, не имея пушек, они не могли рассчитывать овладеть крепостью и сняли ее осаду (см. док. № 83).