Главная   А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  Документы
Реклама:

№ 78

Письмо М. Петровича и П. Добринаца К. К. Родофиникину относительно получения ими сведений о готовящемся штурме крепости Делиград и с просьбой о помощи

2 июня 1809 г. Делиград

Его превосходителству господину господину (Так в тексте) генералу Костандину Костандинову Родофиникину, царскому полномошнику, нашему благодетелу и покровителу

Имамо чес[т]ваше превосходителство поздравит и Вами jaвит, како данас наш jедан човек додже, кojeга смо имали у Typcкoj окол Ниша, провидениjа ради, и нам кaзyje да je дошла Исмаил бегова воjска у Ниш, 18 000 наново, освем друге воjске кoja je била у Нишу. И за Смаил бега говоре да je собом дошао у Ниш, али се цело за ньега не може знат, a воjскa му je цело дошла. И казуjу да им je цар рекао дат jeднy кулу новаца, само да на jypиш узму Делиград. И тaj ме разговор измеджу ньима по Нишу, и спремajy се да доджу. Али je jeдан од паша измеджу ни рекао да начине jypиш. Бojy се да им се воjска не поквари пак hеду се разбей. Behe су ее договорили да сви сложно доджу на нас и да оставе пешака да нас обколе и да биjу топом и кумбарама нас, а коници сви да ударе по наиама, до робе и плену до Дунава. И сви су со тим задовольни били, и на ото су престали, да тим начином на нас доджу. И надамо им се до сутра да hеду доh, и ми се препра[в]льамо и тврдимо што болье можемо, a jeднy смо вojскy оставили напольу, ако би нас обколили, да ови спольа ударе на Турке, ако ли Турци проджу у нaиjy да опет ове пошльемо за Турцима.

За ото, милостиви господине, Ви и отац и мати, немоjтe напустит нас и овлики народ да страдамо и пропаднемо, веhе се смилуjте на ову сиротиньу, те пишите да нам помоh додже са с кojгод стране. Сва je наша надежда и крепост у Вами, ми прво бога знамо па Вас, кoj сте послати меджу нас. А Ви се смилуjте окол нашег народа и пишите куда знате да нам помоh додже у скоро време докле ниjе сила турска на нас навалила.

Со тим заостajy Вашему покровителству пpeпopyчyjyhи се, слуга покорни

Милоjе Петровиh, Петар Теодоровиh

Писато после акшама (Вечерний намаз, вечером (тур.))

ЦГВИА СССР, ф. ВУА, д. 394, ч. 6, л. 232 и об. Подлинник.