Главная   А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  Документы
Реклама:

№ 65

Письмо М. Петровича Правительствующему совету сербскому с просьбой о скорейшей присылке военной помощи и боеприпасов

5 мая 1809 г. Каменица

Високославниj Правителствуjушчии совету, мнье почитаjемиj! Познато Вам творим како сам досад веh три поште послао да ми чебане и воjску што брже овамо пошльете зашто войска турска свакиj дан долази у Ниш из сви страна, и ето до данас нити одговора од Вас не имам. Акамоли Да сте ми чебане и воjску послали зато ако миелите нас у животу сачувати и ову сиротиньу не изгубити незадержано мезулским чебану и воjску овамо пошлите. Зашто знате ли да hе нас Турци умуасерити до неколико дана (ако воjска не додже). А колико сам чебане понео из Београда познато je Вам. И ето до сад до толико je дошло да више од 7 сандука не има у целом логору, а свакиj дан биjемо се и по 1000 пушака избацимо. Из тога можете судити, какова je нам нужда и невольа, из тога узрока, ако знате што je невольа, и како може од нас бити, разеудите, и нама у помоh ускорите што брже можете, докле пут нису нам Турци пресекли тако да нити писмо можемо Вам послати. Koje, ако не ускорите с чебаном и с вojcком, будите уверени да hе се скоро то нам случити. Того ради узрока имаjте попечениjе и договараjте се с г. генералом (К. К. Родофиникин) да се г. генерал фелдмаршалу кньазу Прозоровском пише да ако hе какова помоh бити нека похитajy и што скориjе воjску на нашу страну приводу зашто овамо оживе Турчин са сви страна као лист на гори, и свакиj дан долази у Ниш воjска. И чyjeмо сад oвaj сад онаj старешина турскиj с воjcком иде зашто ово ниjе шала дирнути Турчина у живац, a воjскe код нас мало имаде, да не знам од бриге шта hу чинити нити како hе се ово место обдержати. Акамоли што je Делиград остао готово празан. И све се боим да Турци какову штету у ньему не учине, а нама бог нека буде у помоhи. Данас додже ми писмо, да су многи Турци изашли из Видина и хоhе сиротиньу по Видинскоj нахиjи да пoapajy. Зато сам Велка с вojcком данас послао, да иде што [80] брже на сретениjе Турака. В прочем ocтajeм, препоручyjyhи се Вам и помоhи од Вас oжидaвajyhи

Mилoje Петровиh, коменд[ант] код Ниша.
Преписано, оригиналу сходно, 11. Maj 1809.
[Печать] Правителствуjушчи совет народа сербског

ЦГВИА СССР, ф. ВУА, д. 394, ч. 6, л. 60 и об., 63. Заверенная копия.