Главная   А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  Документы
Реклама:

№ 48

Письмо Карагеоргия, К. К. Родофиникину с благодарностью за помощь сербам

19 января 1809 г. Топола

Вашего високопревозходителства, милостивеjши г. государу мoj, здравствуjе на многаjа льета! А потом имамо вашего благородиjа често поздравити, и сасвим задоволани jecмo Ваше милостиво писмо примили и разумели што нам пишете да сте получили писмо од г[енелал-] мajopa Исаиева поради пушака што je опрзделио г. генерал фелтмашер у нашу потребу. Сасвим задоволььан jecaм нашему покровительу цapjy Александру [63] и вашему превозходителству, са свим серцем захвальуjем кoje Ви нас научавате о свакому добродеjаниjу. Вала Вама од неба до землье што се Ви за нас старате. А потом ja се Вам и вашему превозходителству уверавам и молим Вас да Ви немоjте се уверавати свакому: имаде льуди кojи нама зло мисле и клеветне речи говоре. Али ja се Вам уверавам и са свачим заклиньем богом, истим сатворительем, за народ сербски да сада су се сви тргли и заповест слушаjy што се год заповеда. А пре jecy били свакоjaки кoje нису ни о чему разумевали. А сада видим сви су у согласиjу, а и пре су биле ове нахиjе у coглaсиjy кoje су нajпpe се подигнуле. Пак ове нахиjе што су после придошле, оне су мало на страну биле, али сад кад видоше што je и како je, да имамо нашега покровителье и императора нашега Александра, сада видим да сви кojи крстом крстимо, jecy у согласиjу. А и од они нaxиa декоjи што су ишли у хаjдуклук, они нису разумевали сваку заповест, али сада су се сви уверили када су видили како je. У тамници кojи су били пак сада они онима другим казуjу, пак се сваки онога боjи и, хвала г. богу, све je до сад добро било али свaкоjaкo. А одсад све je болье и напредниjе, у име бога и нашега императора и цapja Александра. И, ваше високопревозходителство, коjе Ви нас научите и приводите о свакому доброму делу да се владамо и ми по заповести, како Ви заповедате хоhемо се владати, само молимо Вас препокорно, Ви гледаjте за народ сербски што je за потребу нам, а сами видите како je и шта je кад сте зато пушака оправили, вала Ви од неба до землье. Сасвим задовольан jecaм. Его вашего високопревозходителства, милостивеjши государу мoj ваш брат и доброжелател.

Кара Георгиjе Петровиh, народа сербскаго (Так в тексте)

ЦГВИА СССР, ф. ВУА, д. 394, ч. 5, л.75 и об. Подлинник.