Главная   А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  Документы
Реклама:

№ 125

Письмо сербских депутатов П. И. Багратиону с просьбой об отпуске денежной суммы для формирования отряда добровольцев в Валахии

10 января 1810 г. Крайов

Ваше превосходителство, милостивиј государ! Доста је познато вашему превосходителству садашње статње Сербије, које велику помоћ изискује. Премда нам је и обећано господином главнокомандујушчим, по којему обећању и твердо верујемо да ће росијска војска прећи у Сербију, будући да политическа обстоятелства не допуштају регуларној војски на све стране по границам нашим разсеявати се. Зато покорнејше просимо, ако је назначена от всемилостивејшаго нам покровитеља какова сума новаца за Сербију, да би благоволили отпустити потребну суму новаца за сада, на первиј случај, за неколико стотина момака да покупимо 1 и у Сербију да одведемо, које је нуждно послати на границу албанску и босанску, да и тамо наши люди који су обезкуражени, видећи јабанце војнике, ослободе се и познаду да имају помоћ. А за унапредак стараћемо се да земља такове војнике содержава на својем трошку.

На конец доносимо вашему превосходителству и положеније на којему жели правителство наше имати горе поменуте војнике и просимо милостивоје разрешеније.

С отменим високопочитанијем пребивамо, вашего превосходителства, милостиваго государја, покорнејшии слуге

[МП] Хаци Мелентије, архимандрит

[МП] Петар Тодоровић

[МП] Милан Обреновић

Положеније на којему сербско правителство жели имати волонтиров.

Плата

______________________

Сатнику или простому момку-пешаку на хлеб, месо, и све содержаније с хајлуком на један месец

Гроша Пара

Конику на хлеб, месо, за коња сено, зоб и све содержаније с хајлуком на један месец

15. -
Буљукбаши на месец 25. -
Бајрактару на месец 50. -
30. -

Депутати сербскии

[МП] Хаци Мелентије, архимандрит

[МП] Петар Тодоровић

[МП] Милая Обреновић

ЦГВИА СССР, ф. 14209, оп. 10/170, св. 24, д. 674, л. 2—3. Подлинник.


Комментарии

1 О вербовке добровольцев см. док. 76.