Главная   А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  Документы
Реклама:

№ 82

Письмо М. Стойковича орсовскому коменданту Реджеб-аге о направлении сербской депутации в Константинополь и о боевых действиях в Карановацкой нахии

16 июля 1805 г. Кличев

Льубезно те поздравляjем, Речеп-ага, ja, Миленко бинбаша. Ако сте ради за нас разумети, фала богу, сви смо живо и здраво; и твoje писмо jecмo примили и разумели шта ви нама пишете, да вам отпишем. Букурешт-бег (К. Ипсиланти) писао jecтe лиjепо и пayчaje нас, како вальа се водити; и пише за Афис-пашу: jecy и они разумели, да он купи воjску на нас. Он тако у писму говори: ниjе ли он царев везир, пак му дужност цареву pajy чувати, а не увредити, кoje сва царева держава вас знаде да сте царева paja? А прошто би он на вас вojcкo дизао и мира вам не да, каде Високиj Диван вашу покорност jесте разумео, и ваша молебна писма примио и од високога довлета хоhете помиловани бити, а не увреджени? А ви вашу чест чуваjте и ваш образ. Ако ли би на вас Афис-паша пошао, а ви му немоjте с пута свертати; и ми хоhемо му писати, како je он цареви везир, тако сте и ви царева paja; и за вас цар лиjeпo знаде. И оне наше льуде шта смо и послали, он je лиjепо оправио, и у Цариграду седе. И бег како пише, ако буде истина онако, хоhе бити добро. Кад смо проучили, а ми смо се обрадовали, како jecy наши льуди, и моленье предали високому довлету, и разумео да hемо бити помиловани. И хоhе jедан од онии посланика скоро доhи, и од ньега хоhемо лепшу повеcт добити. И друго ти Речеп-ага пишем, за Афиз-пашу, како je био поело 1500 турака у Карановац да на нас ударе и да покаpajy наша села; пак су били нама неколико села покарали и 7 кметова посекли у кapaновaчкoj нахиjи. Пак се после вилаjeт дигне и обколе Карановац. И ту су се много били, и од ньje много погинуло, док je дошо Джордже (Карагеоргий). И ту како су били запали, сви[х]тели су изгинути, него поело je пазарскиj паша (Ферат Агич) ньегове льуде, те су молили Джopджа да и пусти; и ниjе мого Джордже од атара пазарскога паше да му изадже, него и je све сасвим пустио и оправио паши. А Карановац све je попалио, и Терстник. И сви те кнезови поздравльамо, Речеп-ага, што си нама писао за ради онии твojи новаца што имамо да ти даjeм, ми то и сами знаjeм; и видимо да ти je саде нужда за паре, но те молимо да ти joшт причекаш; прошто и чуjeтe, како нам сав вилаjет стоjи на пушки; а ви мало претерпите докле се ово мало премири и доджу льуди своjoj куhи; а ми hемо одма заhи и вашу мириjу купити — перва пара буде ваша. И за Афиз-пашу ако питаш, ми чyjeмo да он jeднако купи войску и говори, да xohe на наш вилajeт да удари, да роби, но и ти можеш бегу писати, нек и он знаде; а ми му неhемо с пута свертати, док jeдaн очима гледамо. И ми хоhемо писати, али си ти ближи, ти можеш и болье бегу jaвити како je од Афис-паше.

(М. п.) Миленко, бинбаша

АВПР, ф. ГА 1-9, 1804 г., д. 5, ч. 1, п. 8, л. 34 и об. Копия. Частично опубл.: Вукиheвuh M. Караджордже, кнь. 2, с. 271.