:

.

AGAD

ASV

B. Cz. Dz. r.

[Friedrich II] PC

GStA

PSB

RAK

VL

. ., 1870-1882. 25- .

()

.

()

- ()

(-)

Archiwum Glowne Akt Dawnych (Warszawa)

Archivio segreto Vatikano (Roma)

Biblioteka Czartoryskich. Dzial rekopisow (Krakow)

[Friedrich II] Politishe Correspondenz Friedrich's des Grossen

Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz (Berlin)

Polski slownik biograficzny

Relchsarchiv Kopenhagen

Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarow w Warszawie, odroku 1732 doroku 1782 wydanego. Petersburg, 1859-1860 Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarow w Warszawie,